''Αυτοψία”, 2002
2 βίντεο από το ομόνυμο μουσικό κομμάτι του Παναγιώτη Λευθέρη

- Καφενείο "Αλέξανδρος", Κύθηρα
- Ανοιχτό Θέατρο, Αθήνα

 

Μαρία Σχινά                                                                                                            Εικαστικός