“Διάχυση”, 2011

Εγκατάσταση, 2 χώροι διαστάσεων 4Χ3m                                        2 βιντεοπροβολείς, 1 μόνιτορ, 2 dvd players, καθρέπτες,ξύλα

- Ατομική έκθεση (στα πλαίσια των Φωτογραφικών Συναντήσεων) Αίθουσα Τέχνης, Χώρα, Κύθηρα

Μαρία Σχινά                                                  Εγκατάσταση - Video Art - Ταινία Μικρού Μήκους