“Βύθιση", 2017
Εγκατάσταση

- 'Tidal Flow Revisited", Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά", Αθήνα
- "Tidal Flow Relocated", Δημοτική Πινακοθήκη Κυκλάδων, Σύρος

">
Μαρία Σχινά                                                  Εγκατάσταση - Video Art - Ταινία Μικρού Μήκους