“Φαροδείκτης”, 2018
Εγκατάσταση που περιλαμβάνει:

Εικαστικό Βιβλίο: σχέδια και εκτύπωση σε ρυζόχαρτο, διαστάσεις 90x43εκ.

Γλυπτό: μέταλλο, ξύλο, plexiglas, ηλεκτρονικό κύκλωμα με φως που αναβοσβήνει, διαστάσεις 100x54x7

Φωτεινός Παλμός (13΄) - Ηχητικό τοπίο σε σύνθεση Παναγιώτη Κουντάνη

- Αίθουσα Φιλαρμονικής Ποταμού Κυθήρων, στα πλαίσια της έκθεσης ΕΙΚΟΝΟΦΩΝΙΑ από την εικαστική ομάδα CHORUS EFFECT

Τα παραπάνω έργα βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα συγκεκριμένων φάρων της Μεσογείου. Η θέση, το ύψος, η λαμπρότητα και οι αναλαμπές του κάθε φάρου πέρασαν στο χαρτί, στο μέταλλο και τέλος ψηφιοποιήθηκαν ώστε να γίνουν ένα ηχητικό τοπίο

 

Μαρία Σχινά                                                                                                            Εικαστικός