"Χωρίς τίτλο", 2008

Μικτή τεχνική, 10 έργα διαστάσεων12cmX12cm

- "Ανέμη" - ατομική έκθεση- Πολυχώρος Ζείδωρος", Καψάλι, Κύθηρα

Μαρία Σχινά                                                  Εγκατάσταση - Video Art - Ταινία Μικρού Μήκους