"Χωρίς τίτλο", 2008

Μικτή τεχνική, 10 έργα διαστάσεων 0.30cmX0.40cm και 0.35cmX0,35cm

- "Ανέμη" -ατομική έκθεση- Πολυχώρος Ζείδωρος", Καψάλι, Κύθηρα

 

Μαρία Σχινά                                                  Εγκατάσταση - Video Art - Ταινία Μικρού Μήκους