“Μνήμη35”, 2015
Μικτή τεχνική 220 X 95 εκ.

- "Νήμα και Σκιές", The Loft, Αθήνα

 

 
Μαρία Σχινά                                                  Εγκατάσταση - Video Art - Ταινία Μικρού Μήκους