"Πεδία", 2007
Κινούμενο Γλυπτό 3μ * 2μ * 1.20μ
Ξύλα, σίδερα, 2 βιντεοπροβολείς, plexiglass, ηλεκτρονικό κύκλωμα, μοτέρ

- "Ανέμη"- ατομική έκθεση- , Πολυχώρος Ζείδωρος Καψάλι, Κύθηρα

Μαρία Σχινά                                                  Εγκατάσταση - Video Art - Ταινία Μικρού Μήκους