“Κλίμακα 1:50”, 2001
Εγκατάσταση 6μΧ7μ, Σχοινιά, ξύλο

- 'Terra Kunstproject’, Ζούτερμηρ, Ολλανδία

Η εγκατάσταση αυτή πραγματοποιήθηκε σε ένα συγκρότημα γραφείων αρχιτεκτονικής στο Zoetermeer της Ολλανδίας.
Λαμβάνοτας υπόψη την κάτοψη του ορόφου αυτού δημιούργησα, σε μικρότερη κλίμακα 1:50, την ίδια κάτοψη σε ένα μόλις δωμάτιο. Χρησιμοποιώντας σχοινιά στη θέση των τοίχων η δαιδαλώδης μορφή μετατρέπεται σε διάφανη.

 

Μαρία Σχινά                                                                                                            Εικαστικός