Συλλογή”, 2003
Artist's book, Μικτή τεχνική                                                   Διαστάσεις 21cm Χ 17cm Χ 5cm

- Εκθεση μικρογλυπτικής, Εικαστικό Επιμελητήριο, Αθήνα

- "Ανέμη", ατομική έκθεση, Πολυχώρος Ζείδωρος, Κύθηρα

- "ART ATHINA 2010"- παράλληλο πρόγραμμα-, Εκθεση βιβλίων Ελληνων Καλλιτεχνών, 2010

 

Μαρία Σχινά                                                                                                            Εικαστικός