Συλλογή”, 2003
Μικτή τεχνική, διαστάσεις 21cm Χ 17cm Χ 5cm

- Εκθεση μικρογλυπτικής, Εικαστικό Επιμελητήριο, Αθήνα

- "Ανέμη", ατομική έκθεση, Πολυχώρος Ζείδωροςι, Κύθηρα

- "ART ATHINA 2010"- παράλληλο πρόγραμμα-, Εκθεση βιβλίων Ελληνων Καλλιτεχνών, 2010

 

Μαρία Σχινά                                                  Εγκατάσταση - Video Art - Ταινία Μικρού Μήκους