Μαρία Σχινά -

"ΤΡΑΜ Α.Ε.", 2005
Video, 5' 35''

- 'Transitional Athens', Βυζαντινό Μουσείο, Αθήνα
- "Tranc(ient) City', Sunset Cinema , Λουξεμβούργο

Οι συνεντεύξεις με εργαζόμενους μετανάστες στα τεχνικά έργα του τραμ της Αθήνας, αποκαλύπτουν τις συνθήκες εργασίας τους, αλλά και έμμεσα την εξέλιξη των τεχνικών έργων, σε ένα συνεπτυγμένο χρόνο, μέχρι την αποπεράτωσή τους

 

Μαρία Σχινά                                                                                                            Εικαστικός