Μαρία Σχινά -

"ΤΡΑΜ Α.Ε.", 2005
Video, 5' 35''

- 'Transitional Athens', Βυζαντινό Μουσείο, Αθήνα
- "Tranc(ient) City', Sunset Cinema , Λουξεμβούργο

 

Μαρία Σχινά                                                  Εγκατάσταση - Video Art - Ταινία Μικρού Μήκους